Değişken Kavramı

Araştırmalarda sıkça karşılaşılan kavram değişken kavramıdır.Çünkü değişkenler sayesinde bir araştırma probleminin gerçek doğasını veya çevremizdeki olayların iç yüzünü anlayabiliriz.Değişken ,değişik değerler alabilen (en az iki değişik değer) veya değeri belli faktörlerden etkilenebilen kavrama verilen addır.

Değişkenler aldıkları değerlere ve  kontrol edilebilirlik  durumlarına göre iki alt başlık altında incelenmektedirler.

A) Aldıkları Değerlere Göre

a)Nitel değişkenler

Sadece tam sayılarla ifade dilebilen değişkenlerdir.Bu tür değişkenler gerçek süreksiz değişkenler ve yapay süreksiz değişkenler olmak üzere ikiye ayrılırlar.Nitel değişkenler sürekli değişken içermeler.

b)Nicel değişkenler

Bu tür değişkenler sayımla değil ölçümle elde edilen matematiksel değerlerle ifade edilirler.Nicel değişkenler hem sürekli hem de süreksiz değişkenler içerebilir.

  NİTEL NİCEL
 SÜREKLİ   BoyAğırlık

Zeka puanı

Sıcaklık

 SÜREKSİZ Kullanılan yöntem,cinsiyet,kan grubu,medeni durum,göz rengi…… Ortalama sıcaklıkÖğrenci sayısı

Sınav başarı puanlar

   Nitel ve Nicel değişkenlerin sürekli ve süreksiz değişkenlerle ilişkileri

B)Kontol Edilebilirlik Durumuna Göre

Değişkenler,kontrol şekillerine göre ;bağımlı,bağımsız,kontrol ve değişmezlik değişkenleri olarak çeşitli şekillerde açıklanbilir.

a)Bağımlı Değişken

b)Bağımsız Değişken

c)Kontrol Değişken

d)Değişmelik Değişken

Reklamlar

Bilim Nedir?Bilimin özellikleri

Bilim;matematiksel bir kavram değil karmaşık bir yöntemdir,durağan değil ürekli değişmektedir ve anlamında belirsizlikler vardır.Bilimle ilgili tanımlar irdelendiğinde üç görüş ön plana çıkmaktadır.Bunlar:

1)Statik görüş

2)Gelişimci görüş

3)Keşifçi görüş

BİLİMİN ÖZELLİKLERİ

Bilimin birçok özelliği vardır.Bunlardan bazıları;

1.Bilim olgusaldır

2.Bilim objektiftir

3.Bilim genelleyicidir

4.Bilim mantıksaldır

Araştırma Yöntemlerinin Kökenleri

Eğitim kurumlarının çağa uygun olabilmeleri için kendilerini sürekli yenilemeleri gerekmektedir.Bu da ancak araştırmalarla ortaya konulan bilimsel verileri dğerlendirmekle olasıdır.Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi eğitim öğretim alanında da etkili araştırmalar yürütebilecek elemanların yetiştirilmasinde bu güne kadar geç kalınmıştır.Bundan dolayı,bu gibi araştırmaları yürütebilecek elemanlara duyulann ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.Yetişecek olan arştırmalara büyük görevler düşmektedir.